تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل درج تبلیغات نوشتاری شما در سایت کاوه گستر. جهت سفارش کلیک کنید.

نظرسنجی

میزان رضایتمندی شما

نتایج
کنترل پنل

Al

Specification
 

Cu 1.5-3.5%alt
Si 9.6-12.0%
Mg 0.3%max
Zn 1.0%max
Fe 0.9%max
Mn 0.5%max
Ni 0.5%max
Sn 0.3%max
Al balance

joomla visitors

عضویت در خبرنامه