تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل درج تبلیغات نوشتاری شما در سایت کاوه گستر. جهت سفارش کلیک کنید.

نظرسنجی

میزان رضایتمندی شما

نتایج
کنترل پنل

Copper Mould Tube

 

Name:
Analysis
S: 7.5 - 7
P: 1.5 - 3
Si: 2
Ca: 2 - 3
Mn: 2.5 - 3
Mn: 3.5 - 4
Ca: 4 -7
Name:
Size:
Origin:
Price:
 
Terms of Delivery:
CFR bandar Abbas
Delivery Time:
7Days
Validity Time:
20Days

 

joomla visitors

عضویت در خبرنامه