تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل درج تبلیغات نوشتاری شما در سایت کاوه گستر. جهت سفارش کلیک کنید.

نظرسنجی

میزان رضایتمندی شما

نتایج
کنترل پنل

Iron Ore

altSpecification
 
Fe 61%-+1
P 0.11%
S 0.65%
Al2o3 1.2%
SiO2 6.0%
FEO 18%
size 0-10 mm
regection below 59%

joomla visitors

عضویت در خبرنامه