تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل درج تبلیغات نوشتاری شما در سایت کاوه گستر. جهت سفارش کلیک کنید.

نظرسنجی

میزان رضایتمندی شما

نتایج
کنترل پنل

Mn Ore

 

Analysis
Mn:
48-50% 50% basis; 48% reject
SiO2:  18-25%
Al2O3:  0.4-2%
S:  0.01-0.03%
P:  0.01-0.06%
Fe: 0.2-1%
Moisture:  2-8%
Manganese Ore
Size:Size: 10-300MM 85%min
Origin:Turkey
Delivery Time:
7Days
Validity Time:
20Days

joomla visitors

عضویت در خبرنامه