تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل درج تبلیغات نوشتاری شما در سایت کاوه گستر. جهت سفارش کلیک کنید.

نظرسنجی

میزان رضایتمندی شما

نتایج
کنترل پنل

Rare Earth

Cargo Name:  SiAlCaalt
 
 
Specification
Si: 50-56%
Ca: 20-40%
Al: 15-20%
Size: pieces up to 30mm 90%min 
 
 

joomla visitors

عضویت در خبرنامه